ระบบคิวนัดฉีดวัคซีน Covid-19 เข็มที่ 1 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์